F

Sabtu, 22 September 2012
BEKTI

Wiwit aku isih bayi,
wong tuwa sing ngopeni.
nganti tumeka saiki,
lahir batin gemati.

   Reff.   Mangkat sekolah disangoni,
              sandhang pangan wis mesthi,
              mula aku kudu bekti
             ibu, bapa lan Gusti.

                   (Syair lagu :  Ibu Pertiwi)

3 komentar: